Samstag, Juni 30, 2007

Mira cheu quei cor, il qual ha ton carezau ils carstgauns! (Plaids de Jesus)

Empermischuns, che nies divin Salvader ha fatg alla S. M. Margaretha Alacoque en favur dils vérs veneraturs de siu ss. Cor, sco era de tuts quels, ils quals promovan quella bialla devoziun:

 1. Jeu vi dar als veneraturs de miu ss. cor tuttas quellas grazias, ch' els han da basegns en lur clomada.

 2. Jeu vi purtar la pasch en quellas familias, nua ch' il miu ss. cor vegn veneraus.

 3. Jeu vi consolar ils veneraturs de mia ss. cor en lur cruschs e tribulaziuns.

 4. Jeu vi esser lur refugi en veta e spezialmein sin pugn de mort.

 5. Jeu vi benedir els en tuttas lur interpresas.

 6. Ils pucconts vegnan ad enflar el miu cor ina mar de misericordia.

 7. Ils tievis vegnan entras quella devoziun a daventar fervents.

 8. Quels, ch' ein fervents, vegnan entras quella devoziun ad arrivar tier gronda perfecziun.

 9. Jeu vi benedir quellas casas, nua ch' il maletg de miu ss. cor vegn exponius e veneraus.

 10. Als spirituals, che venereschan miu ss. cor, vi jeu dar la grazia, ch' els possian muentar ils pli stinai pucconts.

 11. Ils noms de quels, che promovan quella devoziun, vi jeu scriver en miu cor.

Keine Kommentare: